Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM1100 Proteiinien rakenne ja toiminta I 3 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Jarmo Käpylä
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: BKEM1240 Biomolekyylit I, BKEM1231 Aineenvaihdunta, BKEM1241 Biomolekyylit II, BKEM3758 Biokemian harjoitustyöt

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee proteiinien rakennekemian perusteet ja ymmärtää proteiinien rakennekemiallisten määritysmenetelmien perusteet. Opiskelija hallitsee proteomiikan perusteet.

Sisältö

Kurssi sisältää proteiinien rakennekemian ja metodologian perusteet. Aihealueita ovat proteiinien kolmiulotteinen rakenne, laskostuminen, proteiinien monimuotoisuus ja evoluutio. Proteomiikka.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
50% maksimipisteistä vaaditaan hyväksyttyyn suoritukseen.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali ja Williamson: How Proteins work (Garland Science, 2012) luvut:  1-5, (6), 11. Luentomateriaali Moodlessa.

Lisätietoja

Kurssi opetetaan viimeisen kerran keväällä 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences