Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5151 Proteiinit ja entsyymit 10 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
biokemian yliopistolehtorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Solu ja biomolekyylit 10 op, Molekyylibiologia 10 op, Solu ja energia 10 op, Kemian perusopinnot 25 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on selkeä käsitys proteiinien rakenteesta ja rakennetasoista, eri proteiiniluokista erityispiirteineen mukaanlukien entsyymit omana luokkanaan. Opiskelija ymmärtää proteiinien rakenteen ja toiminnan välisen suhteen. Lisäksi, opiskelija osaa käyttää entsyymi- ja proteiinikemian perustekniikoita proteiinien / entsyymien tutkimiseen sekä käsitellä koetuloksia tietokoneohjelmistoilla.

Sisältö

Proteiinien luokittelu esimerkkitapauksineen (case studies) kustakin luokasta, entsyymit erityisluokkana. Proteiinitekniikoiden perusteet (rakennemenetelmät, entsyymikinetiikan perusteet ja entsyymimekanismin selvittäminen) ja käytäntö (proteiinin puhdistus, entsyymikinetiikka). Proteiinien toiminnan/aktiivisuuden säätely. Proteiinien translaationjälkeinen muokkaus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Työselostus.

Tutkinto-ohjelman omille opiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Williamson, How Proteins Work (Garland Science, 2012) ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Biokemian laitos
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences