Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM5150 Proteiinit ja entsyymit - teoria 5 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
biokemian yliopistolehtorit
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Solu ja biomolekyylit - teoria 6 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on selkeä käsitys proteiinien rakenteesta ja rakennetasoista, eri proteiiniluokista erityispiirteineen mukaanlukien entsyymit omana luokkanaan. Lisäksi opiskelija ymmärtää proteiinien rakenteen ja toiminnan välisen suhteen.

Sisältö

Proteiinien luokittelu esimerkkitapauksineen (case studies) kustakin luokasta, entsyymit erityisluokkana. Proteiinitekniikoiden perusteet (rakennemenetelmät, entsyymikinetiikan perusteet ja entsyymimekanismin selvittäminen). Proteiinien toiminnan/aktiivisuuden säätely. Proteiinien translaationjälkeinen muokkaus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Osallistuminen luennoille.

Tutkinto-ohjelman omille ja sivuaineopiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Williamson, How Proteins Work (Garland Science, 2012) ja muu kurssilla jaettava materiaali.

Lisätietoja

Kurssi luennoidaan ensimmäisen kerran keväällä 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences