Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BKEM3540 Työharjoittelu 4 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
Professori, yliopistonlehtorit

Osaamistavoitteet

Tutustuminen biokemistin työnkuvaan tutkijana tai muussa biokemiaan liittyvässä työtehtävässä

Sisältö

Biokemistinä työskentely

Toteutustavat

Työskentely tutkijana tutkimusryhmässä tai yliopiston ulkopuolella biokemian alaan liittyvässä työtehtävässä. Työharjoittelun sopivuudesta korvaaviksi opinnoiksi on hyvä neuvotella etukäteen linjan professorin tai linjan yliopistonlehtorin kanssa. Jos harjoittelu suoritetaan muualla kuin laitoksessa, tulee siitä kirjoittaa raportti, joka jätetään linjan professorille tai yliopistonlehtorille.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Koulutusohjelman opintoihin ei sisälly pakollista työharjoittelua. Harjoittelu on kuitenkin erittäin suotavaa kaikissa tutkinto-ohjelmissa. Harjoittelun voi sisällyttää valinnaisiin syventäviin opintoihin maksimimäärän ollessa 4 op. Työharjoittelua ei voi sisällyttää sivuaineisiin. Neljä harjoitteluviikkoa vastaa kahta opintopistettä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences