Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5100 Biokemistinä työelämässä 8 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
biokemian yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Immunologia 6 op

Osaamistavoitteet

Osaa työelämän perustiedot ja -taidot. Osaa laatia työohjeita, tehdä laboratoriotyötä itsenäisesti, tulkita kokeiden tuloksia ja laatia tieteellisen artikkelin muotoisen raportin.

Sisältö

Työhakemuksen ja CV:n laatiminen, työsuunnitelman ja -ohjeen koostaminen, laboratoriotyö käyttäen molekyylibiologisia menetelmiä, raportointi ja vertaisarviointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Pienryhmät, kirjalliset työt, laboratoriotyöt, luennot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

4. - 5. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin Moodle-sivut

Lisätietoja

Kurssi järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2019.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences