Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opinto-oppaat » Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta » Biokemian laitos » BKEM - Biokemian kurssikuvaukset
BKEM5100 Biokemistinä työelämässä 8 op
Vastuutaho
Biokemia
Vastuuhenkilö
biokemian yliopisto-opettajat
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: Immunologia 6 op

Osaamistavoitteet

Osaa työelämän perustiedot ja -taidot. Osaa laatia työohjeita, tehdä laboratoriotyötä itsenäisesti, tulkita kokeiden tuloksia ja laatia tieteellisen artikkelin muotoisen raportin.

Sisältö

Työhakemuksen ja CV:n laatiminen, työsuunnitelman ja -ohjeen koostaminen, laboratoriotyö käyttäen molekyylibiologisia menetelmiä, raportointi ja vertaisarviointi.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Pienryhmät, kirjalliset työt, laboratoriotyöt, luennot.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

4. - 5. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin Moodle-sivut

Lisätietoja

Kurssi järjestetään ensimmäisen kerran keväällä 2019.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Avoimet kurssi-ilmoittautumiset

13.1.2020 - 24.2.2020
2018–2019
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences