Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK1017 Työharjoittelu 2–4 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys biotekniikan asiantuntijan työnkuvasta.

Sisältö

Biotekniikan asiantuntijana työskentely joko tutkijana tai muussa biotekniikkaan liittyvässä tehtävässä.

Toteutustavat

Työskentely tutkijana voidaan suorittaa joko laitoksen omassa tutkimusryhmässä tai yliopiston/laitoksen ulkopuolella biotekniikan alaan liittyvässä työtehtävässä. Työharjoittelun sopivuudesta korvaaviksi opinnoiksi on neuvoteltava etukäteen linjan professorin kanssa. Jos harjoittelu suoritetaan laitoksen ulkopuolella, tulee siitä kirjoittaa professorille palautettava raportti, josta käy ilmi työtehtävät ja käytetyt menetelmät. Neljä harjoitteluviikkoa vastaa kahta opintopistettä ja maksimissaan työharjoittelua voidaan sisällyttää tutkintoon 4 op.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Työharjoittelu
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences