Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
BTEK4010 Erikoistyö ja seminaari (biotekniikka) 35 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on omakohtainen kokemus tieteellisen tutkimuksen suunnittelusta, toteutuksesta ja tulosten kriittisestä tarkastelusta.

Sisältö

Erikoistyö on ohjaajan valvonnassa tehty noin viiden kuukauden mittainen intensiivinen tutkimustyö. Erikoistyöaiheen valinta suoritetaan kevätlukukaudella maaliskuussa. Erikoistöiden aiheista päättävät töiden ohjaajat. Opiskelijoiden jakaantumisesta tutkimusryhmiin päättää ohjaajien työryhmä opiskelijoiden toivomusten pohjalta, ottaen kuitenkin huomioon myös koulutusohjelman intressit. Erikoistyönsä tulokset opiskelija esittää Nuoret tutkijat -seminaaritapahtumassa tavoilla, jotka ovat käytössä tieteellisissä kokouksissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Osallistuminen tutkimuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen (5 kk) sekä käytettyjen menetelmien, tulosten ja johtopäätösten kirjaaminen. Tieteellisen julisteen eli posterin laadinta, tiiviin esitelmän pitäminen (20 min), lyhennelmän eli abstraktin (tieteellinen + kansantajuinen) laatiminen työstä sekä aktiivinen (läsnäolo 2/3 seminaariesityksistä) osallistuminen viikon kestävään seminaariin keväällä (Nuoret tutkijat -tapahtuma). Seminaarien kuuntelua suositellaan myös erikoistyötään aloittaville opiskelijoille.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences