Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5070 Astrobiologian peruskurssi 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Kirsi Lehto (molekulaarinen kasvibiologia) ja Harry Lehto (fysiikka ja tähtitiede)
Edeltävät opinnot
Kurssi on tarkoitettu eri oppiaineiden opiskelijoille, ei ennakkovaatimuksia.

Yleiskuvaus

Kurssi suoritetaan puoliksi fysikaalisten tieteiden/tähtitieteen koulutusohjelmassa koodilla TÄHT6007 (2 op) ja puoliksi molekulaarisen kasvibiologiankoulutusohjelmassa koodilla KABI5070 (2 op). Yhteispiistemäärä 4 op.

Osaamistavoitteet

Opiskelijat saavat kattavan käsityksen aihekokonaisuuksista joita astrobiologia käsittelee, ja oppivat poikkitieteellistä lähestymistapaa suureen luonnontieteelliseen kokonaisuuteen.

Sisältö

Käydään läpiastrobiologian perusteita: Aihepiirejä ovat, pääpiirteissään: Mitä elämä on; Elämää ylläpitävä maailmankaikkeus - elämän edellytykset maailmankaikkeudessa; Elinkelpoisen planeetan kriteerit; Elämän kemiaa; Elämän synty - teorioita; Eliökunnan kehitys ja kompleksisuuden nousu; Elämän ja ympäristön vuorovaikutukset - Elävä planeetta; Elämän sopeutumisalueiden äärirajat; Elämän mahdolliset olosuhteet muualla omassa planeettakunnassa; Elämän mahdollisuudet muualla maailmankaikkeudessa – eksoplaneetat ja niiden erilaiset olosuhteet; Elämän etsintä- biosignatuurit, SETI; Avaruustutkimus ja elämän sopeutuminen Maan ulkopuolisiin olosuhteisiin;

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Luennoille osallistuminen ja oheiskirjallisuus

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Luennoidaan parittomien vuosien syyslukukaudella (periodi I).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot + kurssilla jaettava kirjallisuus 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Fysiikan ja tähtitieteen laitos
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences