Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3052 Kasvianatomian jatkokurssi 3 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: KABI3002 Kasvianatomia

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää kasvisolukoiden sekä juuren, varren, lehden ja lisääntymiselinten rakenteet syvällisesti mikroskooppitasolla ja soveltuvin osin myös solu- ja molekyylibiologisilla tasoilla.

Sisältö

Kasvisoluorganellien erilaistuminen, kasvisolukkojen anatomiset ominaispiirteet, juuren, varren, lehden ja lisääntymisrakenteiden anatomia ja niiden solukkospesifisiin tehtäviin erilaistumisen kannalta.

Toteutustavat

Pienryhmäopetusta, itsenäistä mikroskooppipreparaattien tarkastelua, kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden kevät

Oman aikataulun mukaan.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Terävä E & Kanervo E 2008: Kasvianatomia.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences