Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI2001 Kasvibiokemian perusteet 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Saijaliisa Kangasjärvi

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii yhdistämään hankkimaansa tietoa suurempaan kokonaisuuteen ja hänelle muodostuu kokonaiskuva kasvisolun perusaineenvaihduntakierroista ja niiden hyödyntämisestä bioteknisissä sovelluksissa.

Sisältö

Fotosynteesi ja hiilihydraattiaineenvaihdunta, aminohappoaineenvaihdunta, kasvien ravitsemus, soluseinän rakenne ja biosynteesi, kasvien sekundaariyhdisteet ja niiden merkitys kasvin aineenvaihdunnassa.

Toteutustavat

Luento-opetus ja ryhmätyö

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Luento toteutetaan viimeisen kerran syksyllä 2016.

1. ja 2. periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot ja opiskelijoiden tuottama aineenvaihduntakartta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences