Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI1001 Kasvibiologia tänään ja huomenna 1 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: KABI3001 Kasvifysiologian perusteet

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu nykyaikaisen kasvibiologian keskeisiin tutkimuskohteisiin ja aloihin, jossa tutkimustietoa voidaan hyödyntää. Opiskelija kykenee itsenäisesti etsimään ja kriittisesti analysoimaan tieteellistä tietoa sekä välittämään sitä muille ryhmän jäsenille. Opiskelija perehtyy ryhmätyöskentelyn ja tieteellisen esittämisen periaatteisin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään fotosynteettisten eliöiden (kasvit, levät ja fotosynteettiset bakteerit) tehtävään maapallon eliöyhteisössä ja aloihin, joissa kasvibiologista tietoa voidaan hyödyntää, kuten maa- ja metsätalous, bioenergiateollisuus ja fotosynteettisten eliöiden tuottamia bioaktiivisia yhdisteitä hyödyntävät alat. Kurssilla käsitellään myös tieteenalan keskeisiä tutkimuskohteita ja esitellään molekulaarisen kasvibiologian tutkimusta ja tutkijanuran mahdollisuuksia.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Seminaariesityksen tekeminen, luennoille ja tiimityöskentelyyn osallistuminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luentomateriaali

Lisätietoja

Kurssi poistuu Luk-tutkintosuunnitelmasta, joten järjestetään viimeisen kerran kevätlukukaudella 2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences