Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3025 Kasvien kehityksen molekulaariset mekanismit 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Saijaliisa Kangasjärvi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee kasvien kehityksen perusteet ja ymmärtää miten kasvien kehitysbiologiaa voi hyödyntää viljelykasvien jalostuksessa.

Sisältö

Luennolla käydään läpi kasvien yksilönkehityksen vaiheet ja niitä säätelevien kehitysmekanismien pääpiirteet kuten kasvihormonit ja niiden aistiminen. Lisäksi perehdytään siihen, miten ympäristötekijät, erityisesti valo, säätelevät kasvien kehitystä.

Toteutustavat

Luento-opetus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

3. ja 4. periodi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot saatavissa Moodle 2:ssa.

Lisätietoja

Luento toteutetaan viimeisen kerran keväällä 2017.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences