Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3003 Kasvifysiologian jatkoluennot 3 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Esa Tyystjärvi

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee kasvin ja kasvisolun aineenvaihdunnan perusteet. Lisäksi opiskelijalla on käsitys siitä miten kasvit sopeutuvat rakenteellisesti ja toiminnallisesti eri ympäristöoloihin.

Sisältö

Kurssilla perehdytään kasvien vesi- ja ravinnetalouteen sekä valon, kaasujen ja lämpötilan merkitykseen kasvien elintoiminnoille. Lisäksi käsitellään kasvien puolustautumista sekä kasvien keinoja selvitä erilaisissa stressiolosuhteissa.

Toteutustavat

Kirjallinen tentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjatentti

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan kanssa sovittava kirjallisuus

Lisätietoja

Sovi tentistä vastuuopettajan kanssa (esatyy@utu.fi)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences