Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3023 Kasvigenetiikan ja -biotekniikan harjoitustyöt 4 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Esa Tyystjärvi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee useita kasvien ja levien transformaatiomenetelmiä ja kasvimutanttien perustutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Harjoitustyöt sisältävät lituruohon agrobakteeritransformaation floral dip -menetelmällä, tupakan transformaation kallusmenetelmällä, piilevän biolistisen transformaation, lituruohon risteyttämisen, GUS-värjäyksen, heterotsygoottien ja homotsygoottien etsimisen T-RNA-kirjaston kasveista sekä opintoretkeilyn.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyöt ja niistä tehtävät työselostukset

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

1. ja 2. periodi.

Kurssi on viimeisen kerran syyslukukaudella 2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste ja muita ohjeita.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences