Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3022 Kasvigenetiikan ja -biotekniikan luennot 3–5 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Esa Tyystjärvi

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee kasvinjalostuksen merkityksen maataloudessa, nykyaikaisen kasvinjalostuksen ja biotekniikan käytön periaatteet, kasvigenomien rakenteet ja niiden tutkimuksen menetelmien perustan.

Sisältö

Luennoilla käsitellään kasvinjalostuksen ja erityisesti GM-viljelykasvien merkitys nykyaikaiselle maataloudelle, kasvien perinteiset ja biotekniset jalostusmenetelmät, GM-viljelykasvien ominaisuudet ja transformaatiotekniikan sekä CRISPR/CAS-tekniikan mahdollisuudet, kasvigenomien rakenne, genomien ja geenien ilmenemisen tutkimusmenetelmät, geenien ilmenemisen tutkiminen, RNAi-tekniikan käyttö kasvitutkimuksessa, fenomiikka kasvien tutkimusmenetelmänä, sekä kloroplastitransformaation tekniikka ja sen tarjoamat mahdollisuudet.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi

Opintojakson voi suorittaa laajempana kokonaisuutena (3 op luento + 2 op kirjallisuus), yht. 5 op

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
3. vuoden syksy

1. ja 2. periodi.

Kurssi on viimeisen kerran syyslukukaudella 2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot sekä kirjallisuusosassa seminaarin artikkelikokoelma.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences