Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5102 Loppukuulustelu 1 6 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee tieteenalan teoriat ja tuntee fotosynteettisen eliön keskeisimmät toiminnat sekä modernissa tutkimuksessa käytettävät menetelmät

Sisältö

Oppikirjat: Jones R., Ougham H., Thomas H. & Waaland S.(2012) : The Molecular Life of Plants. Wiley-Blackwell, tai Taiz L. & Zeiger E. (2010) Plant Physiology, (5 painos), Sinauer Associates.

Toteutustavat

Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. maisteriopintojen vuosi
syys- tai kevätlukukausi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Jones R., Ougham H., Thomas H. & Waaland S.(2012) : The Molecular Life of Plants. Wiley-Blackwell, tai Taiz L. & Zeiger E. (2010) Plant Physiology, (5 painos), Sinauer Associates.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences