Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3101 LuK-tutkielma ja seminaari (molekulaarinen kasvibiologia) 6 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Edeltävät opinnot
Kirjallinen viestintä ja tieteellinen viestintä.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää sähköisiä hakukoneita ja osaa valita laajasta aineistosta aiheen kannalta olennaista tietoa. Opiskelija osaa lukea alkuperäisjulkaisuja ja esittää tieteellistä tietoa sekä kirjallisesti että suullisesti. Opiskelija osaa keskustella tieteellisestä aiheesta.

Sisältö

Tiedon haku valitusta aiheesta, julkaisujen lukeminen ja tieteellisen noin 15 sivun mittaisen LuK-tutkielman laatiminen. Lisäksi opiskelija pitää noin 30 min seminaariesitelmän ja osallistuu vähintään 2/3 seminaareista. Tutkielmasta kirjoitetaan kypsyysnäyte.

Toteutustavat

Aiheen antaja toimii työn ohjaajana.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Tutkielman hyväksyy ao. linjan professori. Hyväksymismerkinnän saa seminaarin päätyttyä keväällä.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Lisätietoja

Kurssi opetetaan viimeisen kerran syksyllä 2018.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences