Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI3053 Molekyylibiologian harjoitustyöt biologeille 4 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Kirsi Lehto
Edeltävät opinnot
Pakolliset edeltävät opinnot: BKEM5020 Molekyylibiologia - teoria

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy työskentelemään molekyylibiologian laboratoriossa työohjetta noudattaen.

Sisältö

Suoritetaan ohjeen mukaisesti laboratorioharjoitukset aiheista DNA kloonaus, Western blottaus, Northern blottaus ja DNAn eristys ja PCR-monistus.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

LuK-opintojen aikana, samana vuonna molekyylibiologian luentojen kanssa.

Ryhmäkohtaiset kurssiajat

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssimoniste

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences