Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5051 Opetusharjoittelu 4 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Eevi Rintamäki

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa hankkia tieteenalan tietoa ja välittää sitä ymmärrettävässä muodossa opiskelijoille. Hän osaa suunnitella luentojen sisällön tai suunnitella ja ohjata opiskelijoiden laboratoriotyöskentelyä. Hän on saanut kokemusta sekä suullisesta että kirjallisesta esittämisestä.

Sisältö

Toiminta luennoitsijana tai harjoitustyön ohjaajana.

Toteutustavat

Opetuksen valmistaminen ja opetustyön tekeminen vastuuopettajan ohjauksessa. Kurssista vastaava opettaja harkitsee työmäärän sekä päättää, kuinka monta opintopistettä ko. kurssin opetusharjoittelu on. Opettaja ilmoittaa vastuuprofessorille rekisteriin vientiä varten suoritetun opetusharjoittelun sekä kirjoittaa tarvittaessa opiskelijalle todistuksen opetusharjoittelusta.

Opetuskieli

suomi, englanti

Kurssista riippuen suomi tai englanti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
Projekti / käytännön työ
  • englanniksi

Opetuksen valmistaminen

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences