Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KABI5065 Elämän synty 2 op
Vastuutaho
Molekulaarinen kasvibiologia
Vastuuhenkilö
Kirsi Lehto
Edeltävät opinnot
Suositeltavat edeltävät opinnot: KABI5070 Astrobiologian peruskurssi

Osaamistavoitteet

Opiskelijat saavat kattavan käsityksen siitä mitä erilaisia vaiheita elämän synty Maassa, noin 4 miljardia vuotta sitten on edellyttänyt, ja miten, ja millaisissa olosuhteissa näiden vaiheiden voidaan olettaa tapahtuneen. He ymmärtävät myös niitä perustavaa laatua olevia ongelmia ja kemiallisia haasteita joita näihin teorioihin liittyy.

Sisältö

Käydään läpi uusinta tämän alan tutkimukseen liittyvää kirjallisuutta: Aihepiirejä ovat prebioottinen kemia, elämän rakennemolekyylien synty, polymeroituminen, replikaatio, proteiinisynteesin esiinnousu, haasteita ja paradokseja, kompleksisuuden kehittyminen, solullisuus, energia ja metabolia, Last common universal ancestor, eliökunnan erilaistuminen, elämän synnyn mahdolliset ympäristöt.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Seminaariesitys

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

Maisteriopintojen 1. tai 2. vuosi.

Luennoidaan parittomien vuosien syyslukukaudella (periodi II).

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava kirjallisuus

Lisätietoja

Kurssi on tarkoitettu eri oppiaineiden opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Luonnontieteiden ja tekniikan tiedekunta
Biokemian laitos
Biokemian laitos
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Biokemian laitos
Opintokokonaisuudet
MDP in Digital Health and Life Sciences