Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PY001002 MENY B Tieteenfilosofia 4 op
Vastuutaho
Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori
Vastuuhenkilö
Teemu Haukioja
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
2017–2018 X
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy tieteenfilosofisiin peruskäsitteisiin. Opintojakson jälkeen opiskelija ymmärtää tieteenfilosofisten näkökulmavalintojen vaikutuksen tutkimuksen aiheeseen, ongelmanasetteluun, tutkimusmenetelmiin ja tuloksiin. Hän tuntee yhteiskuntatieteille ominaisen kriittisen ajattelun perusteet.

Sisältö

Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat tieteenfilosofia, tutkimusaihe, ongelma ja tutkimusmenetelmä sekä aineisto, analyysi ja tulokset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Harjoitukset

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kurssin tentti on sähköinen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vsk. II periodi

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Niiniluoto, Ilkka (1997), 951-1-14831-1. (luennoitsijan ilmoittamat osat)

2. What is This Thing Called Science? (3rd edition). Open University Press, Buckingham. Chalmers, Alan. F (1999), 0-335-20109-1. (luennoitsijan ilmoittamat osat)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTM-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kaikille yhteiset opinnot, KTM-tutkinto (Yhteiset opinnot, TuKKK, Pori)
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Menetelmäopinnot KTM (Muut opinnot, TuKKK, Pori)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Turun kauppakorkeakoulu, Porin yksikkö
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto-ohjelma
Asiantuntijaorg. liiketoimintaosaamisen maist.ohj.