Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0026 Kc4. Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: tohtorikoulutettava Reeta Lehto

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää koulutussuunnittelun teoreettisia lähtökohtia ja periaatteita. Hän osaa erotella erilaisia koulutussuunnittelumalleja ja tuntee projektityöskentelyn periaatteet. Lisäksi opiskelija osaa analysoida koulutuksen kehittämishankkeita.

Sisältö

- koulutuksen suunnittelun yleiset lähtökohdat
- koulutuksen suunnittelun kehystekijät ja erilaiset suunnittelumallit
- oppimisympäristöjen suunnittelu, esim. verkko-oppimisympäristö
- projektityöskentely koulutuksen eri tasoilla
- koulutuksen kehittämishankkeet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Harjoitukset 6 t 0 t

Seminaarissa esitellään projektityöt, seminaarissa on läsnäolovelvollisuus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi

Kirjallinen tentti TAI oppimispäiväkirja (luennot + artikkelit), osallistuminen opetukseen (seminaari) ja projektityö; luennot toteutetaan yhdessä opintojakson Ac4 ja ePEDA 6 kanssa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisen tentin (luennot) yhteydessä tentitään TAI oppimispäiväkirjassa käsitellään myös: Kolme aiheeseen liittyvää tieteellistä artikkelia, jotka ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KTL_3105 Kasvatustieteen aineopinnot (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos