Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA3080 KL4/AL4/EL4 Aikuiserityispedagogiikka 4 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka
Vastuuhenkilö
KTL: yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Osaamistavoitteet

Opiskelija tunnistaa aikuiserityispedagogiikan erityisluonteen ja on syventänyt sekä teoreettista että praktista erilaisten aikuisuuteen ja/nuoruuteen liittyvien erityispalvelujen tuntemustaan.

Toteutustavat

Seminaari 16 t tai essee.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Ellei opintojaksoa järjestetä teemaseminaarina, sen voi suorittaa esseenä. Esseen suorittamisesta tulee sopia opettajan kanssa.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuusluettelo tarkistetaan vuosittain ja se jaetaan opetuksen alkuvaiheessa. Mikäli opetusta ei järjestetä, ohjeet esseen suorittamiseksi saa opettajalta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KL4 Erityisalat II; Sovellukset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
EL4. Erityisalat II; sovellukset (Erityispedagogiikka)
Kasvatustieteiden laitos
AL4 Erityisalat II; Sovellukset (Aikuiskasvatustiede)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos