Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0047 KL4/AL4 Kouluvalintapolitiikka 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistotutkija Piia Seppänen

Osaamistavoitteet

Opiskelija näkee perheiden kouluvalinnan yhtenä politiikoista, joilla lapset sijoittuvat kouluihin, sekä osaa erotella erilaista suhtautumista tähän politiikkaan. Opiskelija osaa tarkastella opintojaksolle valittujen lähteiden kautta, miten kouluvalinta liittyy yhteiskunnan ja kaupunkirakenteen kerrostuneisuuteen. Opiskelija osaa erottaa kouluvalinta-ilmiön yleisiä piirteitä ja vaikutuksia, vaikka lähteiden tutkimukset sijoittuvat eri maihin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Essee
  • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kaikki seuraavat artikkelit tentitään tai kirjoitetaan niistä essee (otsikoi itse):

1. van Zanten, A. 2015. The determinants and dynamics of school choice: A comparative review. Teoksessa P. Seppänen, A. Carrasco, M. Kalalahti, R. Rinne, & H. Simola (Eds.), Contrasting dynamics in education politics of extremes: School choice in Chile and Finland (s. 3–28). Rotterdam, the Netherlands: Sense.

2. Bunar, N. 2010. Choosing for quality or inequality: current perspectives on the implementation of school choice policy in Sweden. Journal of Education Policy 25 (1), 1–18.

3. Reay, D. & Lucey, H. 2003. The limits of ‘choice’: children and inner city schooling. Sociology 37 (1), 121-142.

4. Teoksesta Seppänen, P., Kalalahti, M., Rinne, R. & Simola, H. (toim.) 2015. Lohkoutuva peruskoulu - Perheiden kouluvalinnat, yhteiskuntaluokat ja koulutuspolitiikka luku 1 (s. 23-58) ja luku 15 (s. 511-529). Suomen kasvatustieteellinen seura.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KL4 Erityisalat II; Sovellukset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
AL4 Erityisalat II; Sovellukset (Aikuiskasvatustiede)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos