Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA0008 Ea3./Ero5. Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka
Vastuuhenkilö
KTL: professori Joel Kivirauma ja tohtorikoulutettava Sonia Lempinen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa analysoida poikkeavuuden merkitystä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä ja osana yhteiskunnallista luokittelua.

Sisältö

- poikkeavuusteoriat
- intressiryhmät ja poikkeavuus

Toteutustavat

Luento-opetus 12 t, seminaari 4 t ja verkkotyöskentely 8 t.
Seminaari vain pääaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat luentojen lisäksi verkkotehtävän (12 t).

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Seminaari
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Harjoitustyönä arvioidaan kriittisesti luettuja artikkeleita, joista keskustellaan ryhmissä verkossa. Töiden yhteinen arviointi, palaute ja keskustelu tapahtuu seminaarissa. Seminaarissa on läsnäolovelvollisuus pääaineopiskelijoille.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä (luennot + oppimateriaalit) opintojakson yhteydessä tentitään teos:

Conrad, P. & Schneider, J. W. 1992. Deviance and medicalization. From badness to sickness. 3. painos. Philadelphia: Temple University Press.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikan perusopinnot (Erityispedagogiikka)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos