Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA0035 Ea4./Ero6. Oppimisen edellytykset 3 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Minna Kyttälä

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on käsitys oppimista säätelevistä kognitiivisista ja emotionaalisista ydinvalmiuksista ja niiden oppimisympäristölle asettamista haasteista. Opiskelija on perehtynyt aihealueen keskeiseen uusimpaan tutkimustietoon.

Sisältö

- kognitiiviset ja emotionaaliset oppimisvalmiudet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t

Pääaineopiskelijat: Luento-opetus 14 t

Sivuaineopiskelijat:
Vaihtoehto 1: Luento-opetus 14 t TAI
vaihtoehto 2: Itsenäinen työskentely. Itsenäinen työskentely voi sisältää esim. lukupiiri-, ryhmä- tai verkkotyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 2
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Suoritusvaihtoehto 3
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Essee
 • suomeksi

Pääaineopiskelijat:
Osallistuminen luennoille sekä luentoihin ja oheiskirjallisuuteen liittyvien tehtävien tekeminen. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Kaikki oheistehtävät on suoritettava hyväksytysti.

Sivuaineopiskelijat:
Vaihtoehto 1: Osallistuminen luennoille sekä luentoihin ja oheiskirjallisuuteen liittyvien tehtävien tekeminen. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus. Kaikki oheistehtävät on suoritettava hyväksytysti.
Vaihtoehto 2: Kirjallinen essee. Esseen aihe ja oheiskirjallisuus ilmoitetaan lukuvuosittain laitoksen intranet-sivuilla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pääaineopiskelijat: Oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Sivuaineopiskelijat:

Vaihtoehto 1: Oheiskirjallisuus ilmoitetaan luentojen yhteydessä.

Vaihtoehto 2: Oheiskirjallisuus ilmoitetaan kasvatustieteiden laitoksen intranet-sivuilla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikan perusopinnot (Erityispedagogiikka)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos