Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PEDA8743 Ea5. Perusopintojen kirjallisuus 7 op
Vastuutaho
Erityispedagogiikka
Vastuuhenkilö
KTL: yliopisto-opettaja Lilja Aikio

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa jäsentää ja syventää erityispedagogista ajattelutapaa ja käsitteistöä opintojaksojen Ea1-Ea4 luomalta pohjalta.

Sisältö

- erityispedagogiikka eri elämänvaiheissa
- vammaisuus yhteiskunnallisena ilmiönä
- oppimisvaikeudet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjat suoritetaan yhdellä kertaa.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Hoikkala, T. & Paju, P. 2013. Apina pulpetissa. Ysiluokan yhteisöllisyys. Gaudeamus.

2. Pihlaja, P. & Viitala, R. 2004. Erityiskasvatus varhaislapsuudessa. Helsinki: WSOY.

3. Kivirauma, J. (toim.) 2008. Muuttuvat marginaalit: näkökulmia vammaistutkimukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.

4. Honkanen, E., Kaikkonen, L. & Kotila, H. 2008. Näkökulmia ammatilliseen erityisopetukseen. Helsinki: WSOY.

5. Tieteellisiä artikkeleita oppimisvaikeuksista. Artikkeleiden sähköiset osoitteet saa opintojakson vastuuhenkilöltä.

Lisätietoja

Vain sivuaineopiskelijoille. Pääaineopiskelijat suorittavat opintojakson Ea6. Tieteellinen toiminta ja tutkimuksellinen lukutaito erityispedagogiikassa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
Erityispedagogiikan perusopinnot (Erityispedagogiikka)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos