Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0097 KL3/AL3 Aspects of Sociology and Politics of Education 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: yliopistonlehtori Anne Laiho, tutkijatohtorit Johanna Kallo ja Nina Haltia

Osaamistavoitteet

Students
- are familiar with major concepts and theories in sociology and politics of education
- have an enhanced knowledge on current aspects in sociology of education
- are familiarized with analyses on global trends in educational policy
- develop their independent and critical thinking in the areas of sociology and politics of education

Sisältö

- Evolvement of sociology of education as a scientific discipline
- Central concepts of sociology of education
- Global, national and sub-national trends in education policy
- Sociology of education through theories of governance, lifelong learning and gender
- Theoretical and methodological considerations for research into sociology of education

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t

Opetuskieli

englanti

The language of instruction is English.

Vaadittavat opintosuoritukset

Active participation in lectures 14 hours and small group 4 hours, written exam and a learning task. Students may write the exam and the learning task either in Finnish or in English.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Selected chapters from the following volumes:

1. Rizvi, F. & Lingard, B. 2010. Globalizing Education Policy. London and New York: Routledge.

2. McCormack, M. H., Bhopal, K., and Brooks, R. 2013. Contemporary Debates in the Sociology of Education. Houndmills: Palgrave MacMillan.

Other literature will be announced by the teachers at the beginning of the course.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KL3 Erityisalat I; Teoreettiset kysymykset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos