Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
AIKK3087 AL3 Sukupuoli työelämässä 4 op
Vastuutaho
Aikuiskasvatustiede
Vastuuhenkilö
KTL: lehtori Annukka Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- ymmärtää sukupuolen merkityksen työelämässä
- on saanut valmiuksia tasa-arvo- ja sukupuolitietoiseen toimintaan organisaatioiden kehittämis- ja koulutustehtävissä

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisessa tentissä tentitään yhteensä seuraavat neljä teosta. Huomaa vaihtoehdot kohdassa 4.

  1. Ylöstalo, H. 2012. Tasa-arvotyön tasa-arvot. Akateeminen väitöskirja. Tampereen yliopisto.
  2. Husu, L., Hearn, J., Lämsä, A-M. & Vanhala, S. 2011. Women, Management and Leadership – Naiset ja johtajuus. Forskningsrapporter från Svenska handelhögskolan. Hanken School of Economics Research Reports 72. (saatavissa e-kirjana)
  3. Kinnunen, M. 2001. Luokiteltu sukupuoli. Tampere: Vastapaino.
  4. a) Henriksson L & Wrede, S. (toim.) 2004. Hyvinvointityön ammatit. Helsinki: Gaudeamus.

     TAI

      b) Seuraavat luvut teoksesta Billet, S., Fenwick, T. & Somerville, M. (toim). 2006.   Work, Subjectivity and Learning. Understanding Learning through Working Life. Springer: Billet, S. 2006. Work, Subjectivity and Learning (s. 1-20) ja Fenwick, T. 2006. Escaping/Becoming Subjects: Learning to Work the Boundareis in Boundaryless Work (s. 21-36) ja Abrahamsson, L. 2006. Exploring Construction of Gendered Identities at Work (s. 105-121). Saatavilla e-kirjana Turun yliopiston kirjastosta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos