Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_3341 KL3/AL3/EL3 Kasvatuksellinen ja koulutuksellinen hallinta 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: tutkijatohtori Johanna Kallo

Osaamistavoitteet

Opiskelija oppii ymmärtämään valta-analytiikan lähtökohtia, arvioimaan kriittisesti kasvatukselliseen ja koulutukselliseen tietoon liittyvää vallankäyttöä sekä ymmärtämään tiedon historiallista rakentumista ja normaaliuden rakentumista koulutuksessa.

Sisältö

- Kuriyhteiskunnan synty ja modernin subjektin syntyminen
- Subjektin hallinta erilaisissa koulutuksellisissa käytännöissä
- Koulutusinstituution ymmärtäminen yhteiskunnallisessa kontekstissa
- Normaaliuden ja subjektin muotoutuminen koululaitoksessa
- Koulutuspolitiikan ja hallintavallan yhteydet

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opiskelija valitsee alla olevasta listasta kaksi teosta, joista vähintään toisen tulee olla englanninkielinen.

- Foucault, M. 2005. Tarkkailla ja Rangaista. Helsinki: Otava.

- Harni, E. (toim.) 2015. Kontrollikoulu. Näkökulmia koulutukselliseen hallintaan ja toisin oppimiseen. Kampus Kustannus: Jyväskylä.

- Fejes, A. & Nicoll. K. (toim.) 2008. Foucault and Lifelong Learning. Governing the subject. London: Routledge. (artikkelit 1, 2, 3, 6, 7, 9 ja 15)

- Peters, M.A, Besley, A.C, Olssen, M. Maurer, S & Weber, S. (toim.) 2009. Governmentality Studies in Education. Rotterdam: Sense Publishers. (artikkelit 1, 2, 3, 5, 8, 12 ja 30)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KL3 Erityisalat I; Teoreettiset kysymykset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos