Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KTL_0040 KL3/AL3 Korkeakoulutuksen sosiologia ja politiikka 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos
Vastuuhenkilö
KTL: professori Arto Jauhiainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija on syventänyt tietämystään yliopistoinstituution ja yliopistokoulutuksesta osana muuttuvaa yhteiskuntaa, taloutta, kulttuuria ja globaalia korkeakoulupolitiikkaa sekä niiden asettamia reunaehtoja toimijoille. Opiskelija osaa myös arvioida suomalaisen yliopiston muutoksia osana kansainvälisiä virtauksia.

Sisältö

- yliopistoinstituution erilaiset ideat ja tulkinnat
- uuden yliopistopolitiikan kritiikki
- 2000-luvun alun yliopistouudistus Suomessa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään seuraavat:

1.  Barnet, R. 2011. Being a university. London: Routledge.

JA

2. Marginson, S. 2013. The impossibility of capitalist markets in higher education. Journal of Education. Policy 28 (3), 353–370. Saatavilla: http://dx.doi.org/10.1080/02680939.2012.747109

JA

3. Vanttaja, M. 2010. Yliopiston villit vuodet. Suomalaisen yliopistolaitoksen muutoksia ja uudistuksia 1990-luvulta 2000-luvun alkuun. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja A:210. 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kasvatustieteiden laitos
KL3 Erityisalat I; Teoreettiset kysymykset (Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos)
Kasvatustieteiden laitos
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Kasvatustieteiden laitos
Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelma
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., KTL
Kasvatustiede, kasvatustieteiden laitos