Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FUTU6001 TUTU1 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot 5 op
Vastuutaho
Futures Studies (Field of Business)
Vastuuhenkilö
Katariina Heikkilä
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja osaa nimetä oppiaineen keskeiset toimijat, tulevaisuudentutkimuksen keskeiset kansalliset ja kansainväliset yhteisöt ja hyödyntää niiden tuottamaan materiaalia kurssin tulevaisuustyöskentelyssä. Opiskelija ymmärtää tulevaisuustiedon luonteen ja sen miten tulevaisuudesta saadaan tietoa. Harjoitustyön hyväksytysti suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa skenaarioajattelua ja tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuden vaihtoehtojen hahmottamiseen ja pystyy arvioimaan kehitystrendejä.

Sisältö

Opintojakso tarjoaa perustietoa tulevaisuusajattelusta ja ennakoivasta asenteesta. Opintojaksolla tutustutaan tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja tulevaisuusajatteluun. Lisäksi opetellaan skenaariotyöskentelyä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus
Ryhmätyöskentely
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

21 t lähiopetus, harjoitustyöt ja ryhmätyö (myös oppimisympäristö Moodlessa).

HUOM! Ilmoittautuminen kurssille ensimmäisellä tapaamiskerralla 9.1.2018 klo 14, LS 02, Kauppakorkeakoulu.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen lähiopetukseen 7*3 t, verkko-opetukseen, viikkoharjoituksiin (4kpl) ja harjoitustyöhön pienryhmissä (15-20 sivun ryhmäraportti)

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. TULEVAISUUDENTUTKIMUS. PERUSTEET JA SOVELLUKSET. Toinen painos, toim. Matti Kamppinen, Osmo Kuusi, Sari Söderlund. Helsinki, SKS 2003.

2. "THE THING FROM THE FUTURE" -LAUTAPELI

3. Kurssin aikana jaettava kirjallinen muu aineisto 

Lisätietoja

Lisätietoja: Hanna-Kaisa Aalto, tva@utu.fi, www.tvanet.fi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus (Futures Studies (Field of Business))
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)