Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
FUTU6004 TUTU4 Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät käytännössä 5 op
Vastuutaho
Futures Studies (Field of Business)
Vastuuhenkilö
Hanna-Kaisa Aalto
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2016–2017 X
Edeltävät opinnot
Aiemmiksi opinnoiksi vaaditaan opintojakson TUTU3 hyväksytty suorittaminen tai vastaavat tiedot. TUTU4-opintojaksolla tehtävä harjoitustyö perustuu TUTU3:lla käsiteltyjen menetelmien soveltamiseen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa valitsemaansa tulevaisuudentutkimuksen tutkimusmenetelmää omassa tutkimuksessaan.

Sisältö

Opintojakson tavoitteena on tulevaisuusajattelun syventäminen ja tulevaisuusnäkökulman soveltaminen tutkimuskohteeseen. Aiempien kurssien (tieteenfilosofinen teoria, ontologia, epistemologia ja metodologia) syventäminen, tieteellinen kirjoittaminen, argumentointi, tutkijan ammatti professiona. Opintojaksolla perehdytään tulevaisuudentutkimuksen menetelmiin ja työskentelytapoihin sekä tieteelliseen argumentaatioon ja tutkimuksenteon perusteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset

Virtuaaliluennot 8 t, harjoitustehtävät Moodlessa, ja tutkimusmenetelmiin perehdyttävä kirjallinen tutkimusraportti tai tieteellinen artikkeli (yksilötyönä 20-30 sivua ja parityönä 40-50 sivua).

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen virtuaaliluennoille (4*2t), verkko-opetuksen yhteydessä tehtävien harjoitusten hyväksytty suorittaminen ja hyväksytty yksilö tai parityönä toteutettu tutkimus (yksilötyönä 20-30 sivua ja parityönä 40-50 sivua).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin aikana jaettava kirjallinen aineisto.

Lisätietoja

Lisätietoja: Hanna-Kaisa Aalto, tva@utu.fi, www.tvanet.fi.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Tulevaisuuden tutkimuskeskus
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus (Futures Studies (Field of Business))
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Tulevaisuuden tutkimuskeskus
MDP in Futures Studies (MA)
Futures Studies (Field of Business)