Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3717 PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Teija Holst
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa soveltaa kehityksen, opetuksen, oppimisen ja arvioinnin ydinkäsitteistöä monimuotoisissa oppimisympäristöissä luokanopettajan työn näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksojen PO3 Kasvatuspsykologia ja PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet sisältöjen soveltaminen itsenäisesti ja ryhmissä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 7 t 0 t
Itsenäinen työskentely 73 t 0 t

Ryhmäopetus koostuu Problem Based Learning (PBL) -tutoriaaleista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Yleiset esseeohjeet löytyvät OKL:n intranet-sivulta https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/yksikot/okl/Documents/esseeohjeet_OKL.pdf.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Essee perustuu opintojaksojen PO3 ja PO4 kirjallisuuteen ja luentoihin.

Lisätietoja

PBL-teemat perustuvat kasvatustieteen aineopintojen opintojaksossa AO1 Opettajana ja kasvattajana I ilmenneisiin kasvatustieteellisiin ilmiöihin. Työskentely integroidaan opintojaksoihin PO3 ja PO4.

Mikäli opiskelija on suorittanut opetussuunnitelman 2014-2016 mukaisesti kasvatustieteen perusopinnoista opintojaksot
PO1 Johdatus kasvatustieteisiin 4 op,
PO2 Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op,
PO3 Kasvatuspsykologia 4 op,
PO4 Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet 4 op ja
PO6 Perusopintojen lopputentti 4 op,
mutta ei opintojaksoa PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely, suorittaa hän opetussuunnitelman 2016-2018 mukaisen opintojakson PO5 Kasvatustieteen ilmiöpohjainen työskentely 5 opintopisteen laajuisena. Tällaisessa tapauksessa opiskelijan tulee olla yhteydessä opintojakson vastuuopettajaan.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Kasvatustieteen perusopinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma