Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3583 MO10.1 Musiikki 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Eveliina Nikali

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää musiikkikasvatuksen merkityksen oppilaiden persoonallisuuden kehittäjänä ja kasvun tukijana. Opiskelijassa herää omakohtainen kiinnostus musiikkiin ja musiikkikasvatukseen. Hän oppii kehittämään ja soveltamaan peruskoulun musiikkikasvatuksen edellyttämiä musiikkitaitoja, -tietoja ja -asenteita.

Sisältö

- musiikin opetussuunnitelma luokille 1-6
- musiikin oppiminen ja oppimisen arviointi
- eriyttäminen ja integrointi musiikissa
- laulu, äänenkäyttö, musiikin teorian alkeet, koulussa käytettävät soittimet ja musiikkiteknologia
- yhteissoiton ja sovittamisen perusteet
- kehorytmiikka, musiikkiliikunta
- säestystaito kitaralla tai pianolla

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 7 t 0 t
Itsenäinen työskentely 83 t 0 t
Harjoitukset 43 t 0 t

Harjoituksissa didaktiikkaa 14 t, yhteissoittoa 11 t ja säestystaitoa 18 t.

Didaktiikassa vuosikurssiryhmät, yhteissoitot ja säestystaidot kahdessa ryhmässä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Harjoituksiin osallistuminen ja didaktiset esitykset.

Essee laaditaan oppimispäiväkirjan pohjalta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Määrätään erikseen.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma