Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3584 MO11.1 Liikunta 5 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Joonas Kalari

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen osana lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvua. Opiskelija on saanut valmiuksia kehittyä liikunnan opettajana ja on perehtynyt eri näkökulmista alakoulun liikuntakasvatukseen.

Sisältö

- liikunnan merkitykset lapsen fyysiselle, sosiaaliselle ja psyykkiselle toimintakykyisyydelle sekä hyvinvoinnille
- liikunnan oppimis- ja opettamisprosessin keskeiset ulottuvuudet erilaisissa oppimisympäristöissä
- koulun liikunnallisen toimintakulttuurin edistäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 52 t 0 t
Itsenäinen työskentely 77 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää tentittävän kirjallisuuden. Luennoilla on läsnäolovelvollisuus, aktiivinen osallistuminen ryhmäopetukseen.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Heikinaro-Johansson, P. & Huovinen, T. 2007. Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. Helsinki: WSOY, s. 16–63, 93–133, 152–184.
 2. Kokko, S. & Hämylä, R. (toim.) 2015. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. LIITU-tutkimuksen tuloksia 2014. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2015:2. Verkkojulkaisu: http://www.liikuntaneuvosto.fi/files/347/VLN_liituraportti_150317.pdf
 3. Voimassa olevat valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet vuosiluokkien 1-6 liikunnan osalta: http://www.oph.fi/ops2016/perusteet

Oheismateriaali:

 1. Opetushallituksen liikunnan sivusto: http://www.edu.fi/perusopetus/liikunta
 2. Liikkuva koulu -sivusto: http://www.liikkuvakoulu.fi
 3. Valtakunnallisen liikuntaorganisaatio VALOn sivusto: http://www.sport.fi/koulu
 4. Lajiliittojen verkkomateriaali soveltuvin osin.
 5. Muu ajankohtainen verkkomateriaali

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma