Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3779 MO13.1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja teemojen kokoava opintojakso 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Päivi Aalto

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia tavoitteisiin ja toimintakulttuuriin pohjautuvia teemoja. Opiskelija osaa soveltaa erilaisia yhteistoiminnallisia työtapoja ja ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian yhteistoiminnallisuuden ja oppimisen välineenä.

Sisältö

Perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden ja toimintakulttuurin teemoja, kuten esimerkiksi
- monilukutaito
- kulttuurinen monimuotoisuus ja kielitietoisuus
- hyvinvointi, itsestä huolehtiminen, arjenhallinta ja turvallisuus
- osallistuminen, vaikuttaminen ja vastuullisuus
- vastuu ympäristöstä ja tulevaisuuteen suuntautuminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Ryhmäopetus 10 t 0 t
Itsenäinen työskentely 56 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Osallistuminen ryhmätyöskentelyyn.

Läsnäolovelvollisuus luennoilla.

Itsenäinen työskentely sisältää projektityötä. Projektityössä työskentely tapahtuu pienryhmissä opintokokonaisuuden teemojen mukaisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kirjallisuus ilmoitetaan opintojakson alussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma