Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3775 MO2.1.2. Matemaattinen ongelmanratkaisu, mallintaminen ja koodaus 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professori Harry Silfverberg ja yliopisto-opettaja Anu Tuominen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yleisimmät matemaattisessa ongelmanratkaisussa käytettävät menetelmät ja osaa käyttää ongelmakeskeistä lähestymistapaa matematiikan opetuksessa. Opiskelija osaa tulkita ja tuottaa matemaattista tekstiä, kuvia, kaavioita, kuvaajia ja tilastoja. Opiskelija osaa selittää ja perustella ratkaisujaan. Opiskelija osaa käyttää havainnollistamisen apuvälineitä ja tukea oppilaan yksilöllistä oppimisprosessia. Opiskelija osaa laatia käytännön tilanteita kuvaavia matemaattisia malleja ja testata niiden toimivuutta. Opiskelija tuntee koodauksen perusteet ja osaa suunnitella koodaukseen perustuvia toiminnallisia opetustilanteita.

Sisältö

- ongelmanratkaisustrategiat matematiikan oppimisessa ja opettamisessa
- matemaattinen monilukutaito
- matematiikan erilaiset ilmaisutavat ja havainnollistamisen keinot
- matemaattiset mallit
- koodauksen alkeet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Itsenäinen työskentely 46 t 0 t
Harjoitukset 22 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, oppimateriaalin ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Latva, O., Toivanen, A., Tuomaala, T., Järvinen, R. & Makkonen, J-P. 2006. Kolmio. Matematiikan tietokirja. Helsinki: Tammi, s. 120–133, 136–144, 190–200, 207–215, 248–257.
  2. Hähkiöniemi, M., Leppäaho, H., Nieminen, P. & Viiri, J. (eds.) 2013. Proceedings of the 2012 Annual Conference of Finnish Mathematics and Science Education Research Association. University of Jyväskylä, Department of Teacher Education, Research report 90. Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House, s. 71­–94, 105–130. Verkkojulkaisu: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/42264/ML_JKL2012_proc.pdf?sequence=1 

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma