Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3776 MO3.1 Historia ja yhteiskuntaoppi 4 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Pekka Tolonen ja professori Arja Virta

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sekä historian ja yhteiskuntaopin opetussuunnitelman ja sen keskeiset tavoitteet että historiallisen ja yhteiskunnallisen tiedon erityispiirteet. Opiskelija osaa tunnistaa oppilaiden historian ja yhteiskuntaopin oppimisvaikeudet. Opiskelija hallitsee keskeiset historianopetuksen ja yhteiskuntaopin opetuksen työmuodot. Lisäksi hänen aineenhallintansa on syventynyt.

Sisältö

- historiallisen ja yhteiskunnallisen tiedon erityispiirteet
- historian ja yhteiskuntaopin opetussuunnitelma ja keskeiset tavoitteet
- oppilaiden oppimisvaikeudet historiassa ja yhteiskuntaopissa
- historianopetuksen ja yhteiskuntaopin opetuksen keskeiset työmuodot
- aineenhallinnan syventäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Itsenäinen työskentely 77 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Virrankoski, P. 2012. Suomen historia. Maa ja kansa kautta aikojen. Helsinki: SKS.
  2. Rantala, J. & Ahonen, S. 2015. Ajan merkit. Historian käyttö ja opetus. Helsinki: Gaudeamus.
  3. Wiberg, M. 2006 (tai uudempi painos) Politiikka Suomessa. Porvoo: WSOY. (soveltuvin osin) TAI Långström, S. & Virta, A. 2011. Samhällskunskapsdidaktik. För utbildning i demokrati och samhällsvetenskapligt tänkande. Lund: Studentlitteratur. (soveltuvin osin)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma