Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3434 MO4.1 Uskonto 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Pekka Tolonen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee sekä uskonnon opetussuunnitelman ja sen keskeiset tavoitteet että uskonnollisen tiedon erityispiirteet. Opiskelija tunnistaa oppilaiden oppimisvaikeudet uskonnonopetuksessa. Opiskelija hallitsee uskonnonopetuksen keskeiset työmuodot. Lisäksi hänen aineenhallintansa on syventynyt.

Sisältö

- uskonnollisen tiedon erityisluonne
- uskonnon opetussuunnitelma ja keskeiset tavoitteet
- oppilaiden oppimisvaikeudet uskonnossa
- uskonnonopetuksen keskeiset työmuodot
- aineenhallinnan syventäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Itsenäinen työskentely 57 t 0 t
Harjoitukset 8 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

Lukuvuosi 2016-2017: Kallioniemi, A. & Luodeslampi, J. (toim.) 2005. Uskonnonopetus uudella vuosituhannella. Kirjapaja. Helsinki.

Lukuvuosi 2017-2018: Iivonen, P. & Paulanto, V. (toim.) 2017. Uudistuva uskonnon opetus. Kirjapaja. Helsinki. sekä erikseen määriteltävät artikkelit.

Lisätietoja

Korvaavan elämänkatsomustiedon opetuksen (Elämänkatsomustiedon peruskurssi) järjestää humanistinen tiedekunta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma