Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3436 MO6.1 Maantiede 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Eila Matikainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee maantieteellisen tiedon ominaispiirteitä. Opiskelija osaa perusasteen (luokkien 1-6) maantieteellisiä keskeisiä käsitteitä ja tuntee maantieteen ja ympäristökasvatuksen opetusmenetelmiä osana oppiaineen pedagogista sisältötietoa. Opiskelija ymmärtää lapsen kehittyvän maantieteellisen ajattelun piirteitä ja oppimisprosessia.

Sisältö

- maantieteen keskeisiä käsitteitä ja tiedon luonne
- planetaarisuus ilmiönä, sen oppiminen ja opettaminen
- geomedia maantieteellisen tiedon välineenä
- ympäristökasvatuksen perusteet, teoriat ja kestävän kehityksen näkökulmat
- maantiede ja ympäristökasvatus osana vuosiluokkien 1-6 ympäristöoppia

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 8 t 0 t
Ryhmäopetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luennot, oppimateriaalin ja tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

  1. Cantell, H., Rikkinen, H. & Tani, S. 2007. Maailma minussa – minä maailmassa, Maantieteen didaktiikan käsikirja. Helsingin soveltavan kasvatustieteen lts: Studia Paedagogika.
  2. Cantell, H. (toim.) 2004. Ympäristökasvatuksen käsikirja. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 1-112.
  3. Juuti, K. (toim.) 2016. Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-kustannus, s. 77-93, 253-286, 313-330 (maantiede).

Ryhmäopetukseen liittyvää oheiskirjallisuutta esitellään opintojaksolla.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma