Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3777 MO7.1 Fysiikka ja kemia 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Satu Kankare

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää fysiikan ja kemian tiedon ja oppimisen hierarkkisen luonteen. Opiskelija hallitsee perusopetuksen luokilla 1-6 opetettavat fysiikan ja kemian käsitteet ja ilmiöt sekä osaa soveltaa erilaisia työmenetelmiä opetuksen toteutuksessa. Opiskelija osaa havainnollistaa ja mallintaa luonnonilmiöitä ja käsitteitä monipuolisesti.

Sisältö

- ympäristön fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden tutkiminen
- ympäristön ilmiöiden havainnollistaminen ja mallintaminen
- maailmankuvan kehittyminen
- luonnontieteellisen tutkimuksen tekeminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmäopetus 22 t 0 t
Itsenäinen työskentely 46 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Kirjallinen tentti
 • suomeksi

Kirjallinen tentti sisältää luento- ja harjoitusmateriaalit sekä tentittävän kirjallisuuden.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

 1. Lehto, H., Salonen, H. & Huttu, K. 2009. Ilmiö, Fysiikan oppikirja 7-9. Tammi.
 2. Ikonen, M., Tuomisto, M., Termonen, M. & Perkkalainen, P. 2012. Ilmiö, Kemian oppikirja 7-9. Helsinki: SanomaPro, luvut Yleinen kemia, Yhdisteet ja Ympäristökemia.
 3. Juuti, K. (toim.) 2016. Ympäristöoppia opettamaan. Jyväskylä: PS-Kustannus, s. 17-55, 133-211 ja 303-312.

Oheiskirjallisuutta:

 1. Viiri, J. 2005. Miten opetan fysiikkaa ja kemiaa alakoulussa? Helsinki: WSOY.
 2. Torn, E. 2006. Miten opetan kemiaa alaluokille? Helsinki: WSOY.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Yhteiset opinnot (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma