Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3601 MO2.2 Matematiikan opettamisen syventäminen 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: professori Harry Silfverberg ja yliopisto-opettaja Anu Tuominen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa käyttää erilaisia työtapoja, oppimis¬ympä¬ristöjä ja havainnollistamisvälineitä matematiikan opetuksessa. Lisäksi opiskelija osaa arvioida ja laatia eritasoisia oppimistehtäviä sekä eriyttää opetustaan matematiikan oppimisen solmukohdissa. Opiskelija tuntee luokkien 4-6 matematiikan opetuksen tavoitteet ja hallitsee opetettavat sisällöt. Opiskelija osaa tukea oppilasta siirtymisessä yläkouluun.

Sisältö

- erilaisten havainnollistamisvälineiden ja oppimispelien käyttö
- matematiikan oppikirjojen ja erilaisten tehtävien arviointi
- eriyttäminen matematiikan opetuksessa
- tutustuminen GeoGebra-ohjelmaan ja matematiikan sähköisiin oppimisympäristöihin

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

  1. Korhonen, H., Luoma-aho, E., Rahikka, M. 2012. GeoGebra-opas. Helsinki: MFKA. 
  2. Latva, O., Tolvanen, A., Tuomaala, T. Järvinen, R. & Makkonen, J-P. 2006. Kolmio. Matematiikan tietokirja. Helsinki: Tammi, s. 34–67, 190–209, 248–257.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma