Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT6020 Ohjelmoinnin opettaminen ja ohjelmoinnillinen ajattelu kouluopetuksessa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas; Informaatioteknologian laitos: yliopistotutkija Mikko-Jussi Laakso

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ohjelmoinnin opettamisen perusperiaatteet ja opetussuunnitelman mukaiset vaatimukset ohjelmoinnin opetuksen suhteen. Opiskelija tuntee sähköisen arvioinnin mahdollisuudet ja sähköiset oppimisprosessin seurantavälineet. Opiskelija osaa käyttää sähköisiä ja monialaisia oppimisympäristöjä kouluopetuksessa.

Sisältö

- Tutustutaan helposti lähestyttävään ja yksinkertaiseen ohjelmointiin.
- Tutustutaan ViLLE-oppimisympäristön hyödyntämiseen ohjelmoinnin opetuksessa kouluissa.
- Suunnitellaan ja toteutetaan oppimateriaalia ohjelmoinnin opetukseen ja ohjelmoinnillisen ajattelun harjoitteluun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 52 t 0 t

Lisäksi tutoriaalit 14 h, ViLLE-tehtävät sisältyvät itsenäiseen työskentelyyn

Vaadittavat opintosuoritukset

ViLLE-tehtävät

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Opintojakso toteutetaan OKL:n Turun yksikön ja Informaatioteknologian laitoksen yhteistyönä.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Opettajankoulutuslaitos
Tutkintoon sisällytettävät muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
Tulevaisuuden teknologioiden laitos
Opettajankoulutuslaitos
Muut opinnot, Turku (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma