Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3589 MO5-6.2.1 Tutkiva oppiminen ympäristöaineissa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopistonlehtori Eija Yli-Panula

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy syvällisemmin jonkin perusluokkien 1-6 ympäristöaineiden osa-alueen kirjallisuuteen ja hankkii valmiudet opettaa ympäristöaineita tutkivasti ja yhteisöllisesti huomioiden kestävän kehityksen näkökulman oppimisessa.

Sisältö

- biologisen ja maantieteellisen tiedon käsittely ja tutkiva, yhteisöllinen ote koulussa
- kokeellisuus ja tutkiminen ympäristöaineiden oppimisessa ja opettamisessa
- tutkimusperustainen soveltava oheismateriaali
- kestävä kehitys ja -elämäntapa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Projekti / käytännön työ
  • suomeksi

Kirjallinen projektityö.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Suoritusajankohta mahdollisesti kesällä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuutena biologian, maantieteen ja kestävän kehityksen kunkin osan alueen lähdekirjallisuus ja oppikirjat.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma