Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3541 MO6.2.2 Maapallon vyöhykkeisyys ja maantieteelliset ilmiöt 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Eila Matikainen

Osaamistavoitteet

Opiskelija on perehtynyt syvällisemmin jonkin perusluokkien 1-6 ympäristöopin maantieteen osa-alueen kirjallisuuteen, tutkimiseen ja opettamiseen. Opiskelija osaa soveltaa tutkivan oppimisen menetelmiä projektityöskentelyn suunnittelemisessa ja toteuttamisessa.

Sisältö

- syventää maantieteellisen tiedon käsittelyä koulussa kognitiivis- konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaisesti
- maantieteellisten vyöhykkeiden ja ilmiöiden havainnollistaminen, integrointi ja tutkiminen maantieteen oppimisessa ja opettamisessa
- tuottaa projektityöskentelyllä kouluun soveltuvaa oheismateriaalia
- tutustuminen geomediaan opetuskäytössä ja oppikirjojen arvioiva tarkastelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 48 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, kirjallinen harjoitustyö(t).

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Lisätietoja

Tarjotaan MO6-7.2 Ympäristön luonnontieteellisiä ilmiöitä -opintojakson kanssa vuorovuosin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma