Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3737 MO6-7.2 Ympäristön luonnontieteellisiä ilmiöitä 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Eila Matikainen ja yliopisto-opettaja Satu Kankare

Osaamistavoitteet

Opiskelija tietää luonnontieteellisten ilmiöiden analysoimisen periaatteita. Opiskelija tuntee ilmiöiden välisiä suhteita ja niiden erilaisia tarkastelutapoja luonnontieteellisissä oppiaineissa. Opiskelija osaa tarkastella ilmiöitä useasta eri näkökulmasta käyttämällä eri luonnontieteellisten oppiaineiden teorioita. Opiskelija osaa soveltaa tutkivan oppimisen menetelmiä projektityöskentelyn suunnittelemisessa ja toteuttamisessa.

Sisältö

- ympäristön luonnontieteelliset ilmiöt kouluopetuksessa
- luonnontieteellisten ilmiöiden havainnollistaminen ja selittäminen
- tutkivan oppimisen menetelmät
- kouluun soveltuvan (opetus)materiaalin tuottaminen projektityöskentelyllä
- TVT:n mahdollisuuksiin tutustuminen ja oppikirjojen arvioiva tarkastelu

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuutena maantieteen kuhunkin ilmiöön liittyvä lähdekirjallisuus ja oppikirjat.

Lisätietoja

Tarjotaan MO6.2.2 Maapallon vyöhykkeisyys ja maantieteelliset ilmiöt -opintojakson kanssa vuorovuosin.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma