Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3781 MO8.2.2 Tieto- ja viestintäteknologia ja mediakasvatus monialaisissa opinnoissa 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Olli-Pekka Kangas

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee mediakasvatuksen teoriaa, median käyttötaitoja ja mediapedagogisia lähestymistapoja. Opiskelija ymmärtää mediakasvatuksen ja TVT:n toteuttamismahdollisuuksia peruskoulussa. Opiskelija osaa tarkoituksenmukaisesti tuottaa sisältöjä eri mediaympäristöihin. Opiskelija osaa käyttää tieto- ja viestintätekniikan välineitä monialaisen opetuksen osana.

Sisältö

- mediasisältöjen analyysi ja tulkinta kriittisesti
- valokuva, elokuva, sosiaalinen media ja tietokonepelit mediaympäristönä
- audiovisuaalisen oppimateriaalin tuottaminen monialaiseen opetukseen
- mediakasvatusprojektien suunnittelu, toteutus ja arviointi

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 30 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Ryhmätyöskentely ja opintotehtävät. Osa opetuksesta tapahtuu verkkoympäristössä.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksoa varten laaditut ajankohtaiset verkkomateriaalit ja erikseen sovittavat tutkimusartikkelit. Ilmoitetaan opintojakson alkaessa.

Oheiskirjallisuus (soveltuvin osin):

  1. TVT opetuksessa: http://www.edu.fi/tvt_opetuksessa
  2. Ajankohtaiset artikkelit ja www-materiaalit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma