Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3782 MO9.2.1 Elektroninen käsityö 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: yliopisto-opettaja Päivi Aalto

Osaamistavoitteet

suunnittelussa ja valmistuksessa. Opiskelija hallitsee elektroniikan ja ohjelmoinnin perusteet ja soveltaa niitä innovatiivisesti tuotteen suunnittelussa. Opiskelija hallitsee tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytäntöjen perusteita käsityön opetuksessa ja oppimisessa.

Sisältö

- elektronisen käsityötuotteen suunnittelu ja valmistus
- luokille 4-6 soveltuvat käsityön tekniikat
- elektroniikan ja ohjelmoinnin perusopetukseen soveltuvat sisällöt ja työtavat
- kokonaisen käsityöprosessin dokumentointi tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi

Luennoilla on läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Oheiskirjallisuus:

 1. Karhu, P., Malmström, M. & Mannila, T. 2000. Hyvä sauma. Otava.
 2. Huovila, R., Hintsa, T. & Säilä, J. 2010. Kirja käsityöstä. Luokkien 3-6 käsityönopetus. Helsinki: WSOY.
 3. Garratt, J. 2009. Design and technology. Cambridge University Press.
 4. Karvinen, T. & Karvinen, K. 2009. Sulautetut. Opi rakentamaan robotteja ja muita sulautettuja järjestelmiä. Readme.fi Oy.
 5. Käsityökoulu Robotti Ry. Robo1: Elektroniikkaa ja askartelua. Verkkojulkaisu: http://www.kasityokoulurobotti.fi/wp-content/uploads/2014/06/Robo1_elektroniikkaa_ja_askartelua.pdf
 6. Haiko, T., Harju, T. & Salonen, K. 2012. Digitaalielektroniikka. Peruspiireistä sulautettuihin järjestelmiin. Helsinki, Sanoma pro.

Lisätietoja

Tarjotaan MO9.2.4 Yrittäjyyskasvatus perusopetuksessa -opintojakson kanssa vuorovuosina.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2017–2018
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma