Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2016–2018
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LUOT3742 MO11.2 Liikunta oppimista ja koulun toimintakulttuuria edistämässä 3 op
Vastuutaho
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Vastuuhenkilö
OKL Turku: lehtori Mari Lehmuskallio ja yliopisto-opettaja Jaanet Salminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen oppimisprosesseissa ja yksilön hyvinvoinnissa. Opiskelija osaa soveltaa liikuntaa erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Opiskelijalla on valmiuksia koulun toimintakulttuurin liikunnallistamiseen, tapahtuman järjestämiseen sekä yhteissuunnitteluun.

Sisältö

- lapsen oppimisen ja hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla
- soveltavan liikunnan periaatteisiin ja menetelmiin perehtyminen
- liikuntatapahtuman organisoiminen erityistä tukea tarvitseville oppilaille yhteissuunnittelua toteuttaen
- koulun liikunnallisen toimintakulttuurin edistäminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t
Ryhmäopetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Itsenäinen työskentely sisältää ryhmätyöskentelyä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi
Harjoitustyö(t)
 • suomeksi
Projekti / käytännön työ
 • suomeksi

Koko ryhmä toteuttaa liikuntatapahtuman yhteisvastuullisesti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Alanko, R., Remahl, V. & Saari, A. 2004. Ota minut mukaan. Erityistukea tarvitseva lapsi leikissä ja liikunnassa. Verkkojulkaisu: http://www.sosiaaliportti.fi/File/6d51edb8-787f-433e-98e6-376ec736cb62/Ota_mukaan2.pdf
 2. Teiska, M. (toim.) 2008. Liikuntaa liikkujille – soveltaen sopivaksi. Suomen CP-liitto ry. Forssa. Verkkojulkaisu: http://www.sosiaaliportti.fi/File/5d9b590d-77ae-479c-b6bc-8a6b0c91f7ad/liikuntaa_080109_low.pdf
 3. Katariinan koulu: www.katariinankoulu.fi
 4. Muu opintojakson alussa ilmoitettava materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Opettajankoulutuslaitos
Valinnainen opintojakso (Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku)
2016–2017
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Opettajankoulutuslaitos
Luokanopettajan tutkinto-ohjelma
Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustieteen (varhaiskasv.) maisteriohjelma
Lastentarhanopettajan tutkinto-ohjelma
Kasvatustiede, OKL Rauma
Kasvatustiede, luokanopett., OKL Turku
Opintokokonaisuudet
Erityispedagogiikka/erit.op.koul., OKL Rauma